Historie

Na uvedeném odkazu, si můžete on-line prohlédnout kroniku naší obce

 ↓↓↓


Naše malá ves leží na soutoku Jizery a Mohelky. Původní název obce byl Mogulnica a první písemná zpráva se datuje k roku 1352. 

Centrem vsi je kostel se hřbitovem, poblíž něho se nachází náves se sochou Krista na bohatě zdobeném soklu (s reliéfem svatých) z roku 1884. Ve vsi a nad ní na Mohelce několik vodních mlýnů. 

Naší největší dominantou je bezesporu  románský tribunový kostel Nanebevzetí Panny Marie. Farní kostel stojí uprostřed osady na obezděném hřbitově, neomítaná stavba z kvádříkového zdiva se datuje do 3. čtvrtiny 12. stol.  Na pravidelném zdivu je prapodivný vystupující reliéf lidské hlavy-tato záhada dala vzniknout pověsti: "Údajně jde o hlavu Turkyně, kterou si jako svou paní přivedl z vojenského tažení do Turecka, kde padl do zajetí, mladý pán z protějšího hradu Zásadka". Zříceniny hradu se tyčí nad vsí. 

Zajímavé stavby: 

Mlýn čp. 3:

Roubená stavba v centru vsi na pravém břehu Mohelky. Před ní na Mohelce jez.Unikátní je zdejší vodní elektrárna, instalovaná v roce 1914. 


Mlýn čp. 44:

Samota severozápadně od vsi na levém břehu Mohelky. Skládá se z vlastní průmyslové stavby dnes zbouráno a přestavěno na obytný objekt. Před mlýnem socha sv. Václava z roku 1854, zřízena mlynářem J. Sezemským (k soše se v minulosti konala pravidelná procesí).


Mlýn čp. 42:

Samota severozápadně od vsi na levém břehu Mohelky. Dnes sbouráno. V terénu dobře patrný náhon, místy zasekán do skály (na jedné vytesán letopočet 1901). Na Mohelce cca 1,5 km nad mlýnem rozvalený jez.


Most přes Jizeru:

Silniční železobetonový most z roku 1930 na jihovýchodním okraji vsi na komunikaci do Mnichova Hradiště. Řečiště Jizery překonává jediným obloukem o rozpětí 40 m. Je jedním z pozoruhodné skupiny železobetonových mostů přes Jizeru, budovaných ve 20. a 30. letech 20. stol. Původní dřevěný most stával kousek bokem - silnice tehdy vedla přes přilehlý dvůr.