oficiální web obce

 

Vážení spoluobčané,

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 15.března 2020 s účinností od 16.3.2020 a to od 00:00hod do 24.3.2020 do 06:00hod, kterým vláda přijímá krizové opatření (upravuje volný pohyb lidí po celé České Republice), vláda doporučuje občanům starších 70let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou

návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Ráda bych tedy, těmto občanům nabídla, pokud jim tato situace neumožní obstarat si jiným způsobem životní potřeby (dojet na nákup, dojet do lékárny) pomoc a to na mém telefonním čísle 731 585 743.

Žádám občany, aby dodržovali veškeré nařízení vlády a ze svých obydlí nevycházeli (mimo cest, které jsou vládním nařízením povoleny – cesta do práce, z práce, nákup apod.), a neshlukovali se.

Co se týče roušek – jsem v kontaktu s příslušnými orgány, bohužel roušky a respirátory nejsou momentálně k dispozici a jsou nedostatkovým zbožím i ve zdravotnickém odvětví, kde je jich nejvíce potřeba. Proto jsme se dohodli s paní Rejzkovou, která nám pro naši obec ušije 100ks roušek, momentálně řešíme materiál, prosíme tedy o trpělivost, jakmile budou roušky k dispozici, budeme Vás kontaktovat.

Pokud budete mít jakýkoliv problém, dotaz, prosbu, neváhejte mne kontaktovat na již zmiňovaném telefonním čísle 731 585 743, společně se zastupitelstvem obce, Vám jsme k dispozici.

Po jednání s místostarostkou paní Martincovou a v návaznosti na tuto krizovou situaci jsme se dohodli, že poplatky za odpady, budou mít prodlouženou splatnost a to do 30.6.2020.

Věřím, že celou situaci společně zvládneme, avšak musíme nezbytně nutně dbát všech opatření a chovat se zodpovědně k sobě i ke svému okolí.

J. Lejsková

Starostka obce

Tel. 731 585 743