oficiální web obce

Veřejné pohřebiště v obci Mohelnice nad Jizerou se nachází v návesních prostorách a je přilehlou částí kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Obec Mohelnice nad Jizerou je správcem veřejného pohřebiště Mohelnice nad Jizerou.

Úřední hodiny správce pohřebiště jsou totožné s úředními hodinami obecního úřadu:

středa 17:00-19:00  (po telefonické domluvě na tel. 731 585 743 – pí. Jitka Lejsková – starostka obce, je možnost sjednat schůzku mimo úřední hodiny ).

U pohřebiště je k dispozici 2x popelnice na směsný odpad, kontejner na bio odpad (květiny apod.).

Kontakt na pohřební službu Mnichovo Hradiště: Šimek Petr, Jiráskova 2, 295 01, tel: 326 772 077

V případě, že potřebujete (výkopové práce), kontaktujte obecní úřad, který Vám předá kontakt na svého hrobníka.

V přílohách naleznete:

  • Novelu zákona o pohřebnictví  z roku 2017
  • Řád veřejného pohřebiště
  • Seznam kamenických firem, pro případ:
    • práci na hrobech
    • uložení urny
    • či změnu nápisu na hrobu aj.

!! POZOR u všech těchto činnostech jste ze zákona povinni mít předchozí souhlas obecního úřadu!!

Toto platí i pro změnu hrobového zařízení – ŽÁDOST, jenž je nutné podat na obecním úřadě naleznete v příloze.


PŘÍLOHY:

Novela zákona o pohřebnictví z roku 2017

Řád veřejného pohřebiště Mohelnice nad Jizerou

Ceník veřejného pohřebiště Mohelnice nad Jizerou

Seznam kamenických firem

Žádost – souhlas s otevřením hrobu / hrobky a uložením pozůstatků / urny