oficiální web obce
!!!DŮLEŽITÉ!!!
Informace pro obyvatele, jenž jsou napojeni na vodovodní řád:
Dne 30.09.2020 v čase od 08:00-18:00, počítejte s odstávkou vody z důvodu přepojení vodojemu Sovinky po celkové rekonstrukci. Prosíme obyvatele, aby se předzásobili pitnou vodou. Náhradní zásobování bude zajištěno přistavením kontejneru s pitnou vodu v části Horní Mohelnice před hasičskou zbrojnicí.
J. Lejsková
starostka obce