oficiální web obce
Jelikož, je epidemiologická situace momentálně nepříznivá, nabízíme Vám možnost uhradit poplatky za odpady pro rok 2021 na účet obce:
č. účtu: 32324181/0100
!!Do zprávy pro příjemce prosím uveďte příjmení, abychom si Vás mohli zavést do evidence poplatků za popelnice!!
Částka je stejná jako roky předchozí, čili 750,-Kč za osobu na rok.
Rekreační objekty 750,-Kč (možnost vyzvednutí pytlů po uhrazení poplatku na tel. 731 585 743-pí. Lejsková).
Toto platí i o poplatku za psa! Částka je také stejná jako předchozí roky, čili 100,-Kč za psa, za rok + každý další pes 50,-kč/rok.
S ohledem na situaci jsme se rozhodli, že termín splatnosti pro úhradu poplatku za odpady bude posunut z 31.3.2021 a nejzazší termín 31.5.2021.
Děkuji za spolupráci, buďte na sebe opatrní!
Jitka Lejsková
starostka obce