oficiální web obce

S odvoláním na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Vám obec Jivina nabízí volnou kapacitu  likvidace odpadních vod na čističce odpadních vod Jivina 197. Cena za likvidaci jednoho kubíku splaškové vody je 79,86Kč včetně DPH. Dopravu je možné objednat u pana Milana Štancíka 777 567 690 a pana Petra Loudy 732 278 911.