oficiální web obce

Obecní úřad Mohelnice nad Jizerou

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

 

  1. Vyplácení důchodů

 

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

 

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

 

  1. Doporučené zásilky

 

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

 

  1. Otevírací doba pro seniory

 

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

 

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.

 

 

 

Vážení spoluobčané,

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 15.března 2020 s účinností od 16.3.2020 a to od 00:00hod do 24.3.2020 do 06:00hod, kterým vláda přijímá krizové opatření (upravuje volný pohyb lidí po celé České Republice), vláda doporučuje občanům starších 70let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou

návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Ráda bych tedy, těmto občanům nabídla, pokud jim tato situace neumožní obstarat si jiným způsobem životní potřeby (dojet na nákup, dojet do lékárny) pomoc a to na mém telefonním čísle 731 585 743.

Žádám občany, aby dodržovali veškeré nařízení vlády a ze svých obydlí nevycházeli (mimo cest, které jsou vládním nařízením povoleny – cesta do práce, z práce, nákup apod.), a neshlukovali se.

Co se týče roušek – jsem v kontaktu s příslušnými orgány, bohužel roušky a respirátory nejsou momentálně k dispozici a jsou nedostatkovým zbožím i ve zdravotnickém odvětví, kde je jich nejvíce potřeba. Proto jsme se dohodli s paní Rejzkovou, která nám pro naši obec ušije 100ks roušek, momentálně řešíme materiál, prosíme tedy o trpělivost, jakmile budou roušky k dispozici, budeme Vás kontaktovat.

Pokud budete mít jakýkoliv problém, dotaz, prosbu, neváhejte mne kontaktovat na již zmiňovaném telefonním čísle 731 585 743, společně se zastupitelstvem obce, Vám jsme k dispozici.

Po jednání s místostarostkou paní Martincovou a v návaznosti na tuto krizovou situaci jsme se dohodli, že poplatky za odpady, budou mít prodlouženou splatnost a to do 30.6.2020.

Věřím, že celou situaci společně zvládneme, avšak musíme nezbytně nutně dbát všech opatření a chovat se zodpovědně k sobě i ke svému okolí.

J. Lejsková

Starostka obce

Tel. 731 585 743